Norsk atferdsanalytisk forening
Avdeling Østfold

 

Velkommen til Østfold lokallags nettsider.

 

Her vil du finne informasjon om aktiviteter som lokallaget arrangerer for faglig engasjerte. I menyen til venstre er en oversikt over hva som arrangeres av lokallaget i tiden fremover.