Styret

 

Leder:

Anders Dechsling

 

Nestleder

Håkon Tøfte

 

Sekretær

Sjur Granmo

 

Kasserer

Aina Dahle Norbom

 

Styremedlem

Lars Rune Halvorsen

 

Styremedlem

Gunn E. H. Løkke

 

Styremdlem

Anette Brogård Antonsen

 

Representant hovedstyret NAFO

Jon Arne Løkke