Studiesirkel på Verbal Behavior

 

 

PDF-filer fra møtene:

Introduksjonskvelden med Tore Vignes 15.01.13:

VerbalAtferd1 og VerbalAtferd2.

 

Møtet 05.02.13 med Gunn Elisabeth Haagensen Løkke og Anette Brogård Antonsen:

Alderdom og nevrologi og Verbal Behavior Part I

 

Møtet 26.02.13 med Eva Bertilsson og Sjur Granmo:

The Mand og The Tact

 

Møtet 02.04.13 - Jon benyttet ingen plansjer.

 

Møtet 14.05.13 med Gunnar:

Verbal Behavior og Autoclitics

 

 

 

Datoer for studiesirkelmøter var følgende:

 

05.02.13 - Alle leste til og med side 34 i boken. Gunn og Anette gjennomgikk Del 1 i boken.

26.02.13 - Alle leste til og med side 226 i boken. Eva gjennomgikk "The Mand" og Sjur "The Tact".

02.04.13 - Jon gjennomgikk Del 5 i boken.

14.05.13 - Gunnar gjennomgikk Del 4 i boken.*

*Denne datoen var tidligere satt til 23.04, men ble flyttet.

 

Tidspunktet for alle møtene var fra kl. 18.00 - 21.00.

Spørsmål angående arrangementet kan sendes på e-post til ostfold@atferd.no.

 

 

Takk for gode diskusjoner og en fin studiesirkel.