Lesesirkel om Peppers (1942) verdenssyn

(uten Pepper selv)

 

Oversikt:

 

Atferdsanalysen skiller seg fra andre vitenskapelige disipliner på mange måter. Lesesirkelen vil denne gangen omhandle diskusjoner rundt hvordan atferdsanalytikere kan forholde seg til andre disipliner innenfor psykologi og dermed også i tverrfaglige arbeidsforhold og diskusjoner.

 

Som utgangspunkt for diskusjonene vil vi lese litteratur som i hovedsak omhandler Peppers (1942) fire verdenssyn: mekanisme, konseptualisme, formisme og organisisme. Vi vil se på hvor de fundamentale forskjellene faktisk viser seg; i språkdrakt og filosofi på den ene siden, til helt konkrete ulikheter i synet på årsaker og metodologiske spørsmål for vitenskapelig praksis på den andre siden.

 

Tanken er å møtes annenhver tirsdag fra kl. 18.00 til kl. 21.00 i Oslo (sted kommer). Første møtet er lagt til 10. Mars og vil være en introduksjon og diskusjon av hva vi ønsker å få ut av temaet i løpet av de fire neste samlingene. Første møtet trenger man derfor ikke å ha lest til. Vi planlegger også å arrangere et åpent seminar i mai etter at lesesirkelen er avsluttet (tidspunkt, priser, sted og foreleser kommer).

Lesesirkelen er gratis og er et samarbeid mellom Oslo og Akershus Studentlag av NAFO, og NAFO lokallag avd. Østfold og kontaktpersoner er følgende:

Hanne Augland - augland.hanne@gmail.com
Marie Moksness - mariemoksness@hotmail.com
Sjur Granmo - sjur_granmo@hotmail.com

 

 

Foreløpig liste over møtedatoer:

10. mars
24. mars
7. april
28. april
5. mai eller 12. mai (Seminar)

Med forbehold om endringer.

 

 

Leseliste

Biglan. (1995). Functional Contextualism: A Philosophical Framework for a Science of Cultural Practices. In A.Biglan(Ed.), Changing Cultural Practices: A Contextualistic Framework for Intervention and Research. Reno, NV: Context Press.


Dougher, M. J. (1995). A bigger picture: cause and cognition in relation to differing scientific frameworks. Journal of Behavioral Therapy & Experimental Psychiatry, 26, 215-219.


Fox, E. J. (2008). Contextualistic perspectives. In J. M. Spector, M. D. Merrill, J. v. Merriënboer & M. P. Driscoll (Eds.), Handbook of research on educational communications and technology (3 ed.). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.


Guerin, B. (1992). Behavior analysis and social psychology: A review of Lana's assumptions of social psychology. Journal of the Experimental Analysis of Behavior, 58, 589-604.


Hayes, S. C., Hayes, L. J., & Reese, H. W. (1988). Finding the philosophical core: A review of Stephen C. Pepper's world hypothesis: A study in evidence. Journal of the Experimental Analysis of Behavior, 50, 97-111.

 

Denne informasjonen finnes også på facebooksiden til Oslo og Akershus Studentlag av NAFO.